Ross is actief lid bij studentenvereniging A.U.S.R. Orca, waar hij als oud-voorzitter op verschillende manieren probeert de vereniging vooruit te helpen. Van adviesraden en coachen tot lobbygroepen voor goed roeiwater. We vragen Ross naar zijn bezigheden bij de Commissie Roeiwateren van de KNRB.

Kun je eerst iets over jezelf vertellen?

In het dagelijks leven is ben ik mijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan het afronden en werk ik als coronacoördinator voor de Universiteit Utrecht. Daarnaast ben ik betrokken bij Sportraad Utrecht, zij behartigen de belangen van studentensportverenigingen en individuele sporters in Utrecht. Ook ben ik competitie(junioren)coördinator bij roeivereniging Cornelis Tromp.

Je zit in de KNRB Commissie Roeiwateren, wat doet de commissie precies?

Als commissie proberen we met een hele brede blik te kijken naar hoe we het roeiwater in Nederland kunnen beschermen en verbeteren. Daarnaast proberen we de belangen van de roeisport op het water naar de buitenwereld duidelijk te maken. Dat doen we op grote schaal, door bijvoorbeeld goede banden te leggen en onderhouden met Rijkswaterstaat en stichting Waterrecreatie, maar ook door samen met verenigingen naar specifieke casussen te kijken.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Op dit moment ondersteunen we de Commissie Infrastructuur bij het updaten van het Handboek Roeiaccommodaties (2015), waarin we de eisen aan roeiwater duidelijker en overzichtelijker willen maken. Het grootste project van het afgelopen jaar is het maken van een roeiwaterenkaart, waarop alle roeiwateren, verenigingen en nog veel meer inzichtelijk gemaakt worden. Samen met input uit heel veel hoeken van de roeiwereld hebben we een digitale, interactieve omgeving gebouwd waar in één oogopslag het hele Nederlandse roeien letterlijk in kaart is gebracht.

Hoe is de roeikaart ontstaan?

Vanuit het werk van de commissie ontstond de behoefte om een duidelijk overzicht te hebben van waar nu eigenlijk allemaal geroeid wordt in Nederland. Ook bij de vaarwegbeheerders en partners van de KNRB kwam deze vraag vaak naar voren. Toen is het idee van de roeiwaterenkaart ontstaan. Door middel van een grote uitvraag bij alle roeiverenigingen in Nederland hebben we niet alleen de wateren inzichtelijk gekregen, maar ook hoeveel en hoe intensief deze gebruikt worden. Bert van Rest heeft ons enorm geholpen met het digitaal beschikbaar maken van al deze gegevens op een interactieve kaart.

Bekijk de interactieve roeikaart via deze link

Hoe kan de roeikaart gebruikt worden?

Voor alle roeiverenigingen is in te zien waar in Nederland geroeid wordt en hoe druk het daar is. Daarnaast is het onder andere mogelijk om te zien welke vaarwegbeheerder welk roeiwater beheert, of er vergunningen aangevraagd zijn voor ontwikkelingen in en rond dat water. We zijn nu met alle commissieleden deze kaart onder aandacht aan het brengen bij de verschillende provincies, om zo roeiwateren in de toekomst beter te beschermen en waar mogelijk zelfs te verbeteren.

Hoe zien jullie de toekomst met betrekking tot roeiwateren?

De roeiwaterenkaart is nog lang niet af, er zijn nog tal van functies die we willen toevoegen, ook in combinatie met een eventuele KNRB app (hier wordt momenteel aan gewerkt binnen de roeibond) Verder zijn er weinig plekken in Nederland waar het roeiwater niet onder druk staat, al is het alleen maar doordat de populariteit van de roeisport toeneemt. Het is dus belangrijk dat we als roeiwereld niet alleen zichtbaar zijn op de Bosbaan, maar in heel Nederland letterlijk en figuurlijk op de kaart staan. Er zijn enorm veel kansen voor het roeien in Nederland en als commissie Roeiwateren hopen we daar met deze kaart een extra springplank aan te kunnen geven.

Coverfoto door: Jurrian van de Kraats

Ontdek meer roeiverhalen

De Atlantische Oceaan overroeien voor Het Vergeten Kind en Jeugdfonds Sport en Cultuur

25 jaar marathonroeien: avontuur voor iedereen

Het bestuur van de NSRF (Nederlandse Studenten Roeifederatie)

Op de hoogte blijven van nieuws, roeiverhalen en topsport?
Ontvang de gratis nieuwsbrief!