Verenigingen

#Throwbackthursday: 1943 - roeien in de oorlog, Njord wint 'Varsity'

Verhalen over de oorlog, iedereen kent ze. Njord tekende in hun jubileumboek, Njord 1974-1949, het volgende verhaal op over de Varsity in 1943. Uit deze periode is geen beeldmateriaal beschikbaar.

Op Hemelvaartsdag 1943 werd in kamp 15e Bataljon in Bandoeng op Java in aanwezigheid van 140 oud-roeiers toch een Varsity gehouden. Oud Lagaaier J.C. Abendanon beschrijft deze ‘wedstrijd’ die door Njord gewonnen werd:

“Gedurende de voorbereidingen voor deze festiviteit kregen we toestemming van de Japanse kampcommandant om de schouwburg van het kamp te gebruiken, een oude, voor dat doel veranderde gymnastiekzaal. Hoewel de Jap stom van verbazing stond, toen hem toestemming gevraagd werd voor het houden van studentenroeiwedstrijden, keurde hij onze Varsity toch goed. Zelfs werd toestemming verkregen om een blaaspoepenorkest te vormen en dit orkest was de hele voorafgaande middag bezig om de liederen van de verschillende verenigingen te repeteren. Deze werden de een na de ander door oud-leden der verschillende verenigingen gezongen en zelfs het Aegir-lied werd teruggevonden dankzij langdurige pogingen van twee doctoren uit Groningen, die erin slaagden de melodie uit hun geheugen op te diepen. We zetten de baan uit op een ongeveer 5 meter lange tafel, waarop een baan van ongeveer 3 meter lengte werd getekend, bestaande uit 30 kleine vakken en een kortere van 2 meter, bestaande uit 20 vakken, op een schaal van 1:1000. Ieder vijfde vak werd aangegeven met een bordje dat de afstand aangaf, 500, 1000, 1500 meter enzovoorts. Een marine-officier was zo vriendelijk om de tekeningen te maken van 6 achten, 6 vieren, 4 double sculls, 3 skiffs en 2 Minerva-achten. Deze werden alle geverfd in de kleuren van de zes mededingers (Njord, Laga, Triton, Nereus, Aegir en Argo) en de 2 Minerva-achten werden compleet uitgerust met snorren, baarden, bretels, sokophouders en andere lachwekkende kledingstukken. Deze tekeningen werden op dun karton geplakt, uitgesneden, op een klein houten voetje gezet en de boten voor de Varsity waren klaar. De kunstenaar bleek echter nog lang niet aan het eind van zijn Latijn te zijn, want hij maakte nog een starttent, een finishtent, een drankboot, volledig uitgerust met poppen, en een motorboot genaamd ‘Pruus’.

Intussen was een Bestuur van de Nederlandsche Studenten Roeibond gevormd, waarin zitting hadden de vertegenwoordigers van de vijf studentenroeiverenigingen, die elkaar tot 1940 in het hoofdnummer, de oude vier, bestreden hadden. Argo zat derhalve niet in het Bestuur en mocht niet deelnemen in het hoofdnummer, alleen in de bijnummers. Op de dag van de Varsity voegde zich een vertegenwoordiger van Argo bij het Bestuur, maar hij moest op de vloer van het podium plaatsnemen, terwijl de andere vijf in grote zetels troonden. Het Bestuur verscheen op de morgen van de grote dag in een schitterende kledij; een in ochtendjas met hoge hoed, een ander in sportkleren, enzovoorts. De supporters van Triton vertoonden zich zelfs met de bekende donkerblauw-witte linten rond echte strohoeden. Verder waren er twee kamprechters voor de wedstrijden en twee tandartsen uit Utrecht moesten voor de dobbelstenen zorgen.(…)

Toen kwam het hoofdnummer, de oude vier. Onder ondragelijke spanning vond de loting voor de boeien plaats en roeiden de ploegen op naar de start. Voor dit nummer was de Laga-vier favoriet. Tijdens hun training roeide deze vier de drie kilometer onder de elf minuten en de Delftse maakte een uitstekende indruk bij het oproeien. Maar ook de andere ploegen waren in een goede conditie, zodat een spannende race te verwachten was. Direct na het ‘af’ nam Laga de leiding en schitterend roeiend behaalde deze ploeg het meeste voordeel in de start. (…) Laga moest zijn beurt viermaal voorbij zien gaan. Njord benutte deze kans onmiddellijk, passeerde Laga en ging als eerste over de finish. Het gejuich der Leidenaars duurde eindeloos voort, het Njord-lied weerklonk, meegezongen door het gehele Njord-kamp en hun vreugde kende geen grenzen. Nereus werd tweede, daarna kwam Triton en zelfs Aegir slaagde erin Laga juist voor de finish te passeren. Voor de Delftenaren was dit zeer teleurstellend, want zij zouden de overwinning zeker volledig verdiend hebben.

Na de wedstrijd hield de President van de Nederlandsche Studenten Roeibond een rede, waarna allen zich verzamelden aan een eenvoudige maaltijd van bruine bonen met spek, een kop koffie en een uitstekende, eigen gemaakte sigaar. Het werd een algemeen verbroederingsfeest, maar op het hoogtepunt der feestelijkheden was de avondpermissie afgelopen en ging een ieder opgewekt terug naar zijn barak.

Bij deze gebeurtenis werd eens te meer duidelijk, hoe onverbrekelijk de banden zijn, die gelegd worden door het roeien in het algemeen en in het bijzonder door het roeien der studenten en hoe trouw een ieder is gebleven aan de aloude tradities van de Varsity.”

Op Hemelvaartsdag 14 mei 1942, enkele maanden na de capitulatie van Nederlands Indië, werd in interneringskamp Tjikoedapateuh een Varsity-herdenking gehouden. De aanwezige oud-leden stuurden hun gelukwensen naar de Nederlandsche Studenten Roeibond

Fotobijschrift bij cover:
Uittrainingsfeest 1941. Op 24 juni 1941, de lustrumwedstrijden waren juist achter de rug, vond op de loods een uittrainingsfeest plaats. Dit was voorlopig de laatste maal dat het bestuur een vrij Triton kon vertegenwoordigen. De foto is gemaakt in de botenloods van Triton.

 

(Uit: Njord 1874-1949) en met speciale dank aan Johan ten Berg

Ontdek meer roeinieuws

TeamNL Roeien

Drie boten aan de start bij laatste kwalificatietoernooi Spelen

Nieuws

Marathonroeien in mei 2024

Nieuws

Raceroei Regatta 2024: foto's en uitslagen

Op de hoogte blijven van nieuws, roeiverhalen en topsport?
Ontvang de gratis nieuwsbrief!