Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Ook kunnen er onveilige situaties ontstaan tijdens het roeien. Vandaag spreken we Alfred Dijkstra, een van de commissieleden uit de adviescommissie veiligheid van de KNRB.

Wie is Alfred Dijkstra?

‘In het dagelijks leven ben ik bevoegd freelance docent Binnenvaartkunde en werk ik voor verschillende Scheepvaart en Maritieme Colleges in Nederland. Ik geef les in alle vakken van het Klein/Groot Vaarbewijs en ben gespecialiseerd in het lesgeven met behulp van simulatoren voor de binnenvaart. Hierop worden praktijklessen gegeven en praktijkexamens afgenomen voor schipper en Radarpatent voor de binnenvaart. Simulatoren worden steeds meer ingezet om aspirant schippers te leren manoeuvreren en te varen tijdens slecht zicht. Het is een veilige en moderne leeromgeving. Een fout in de simulator leidt niet direct tot schade en achteraf kan er met behulp van een replay-functie nuttige feedback aan de studenten worden gegeven.’

‘Verder heb ik werkervaring in de binnenvaart, Rijkswaterstaat (nautische verkeersdienst) en informatiemanagement. Ik heb verschillende functies gehad, zoals gezagvoerder, verkeersleider, projectmanager, afdelingshoofd etc. Daarnaast vaar zo nu en dan nog om mijn praktijkkennis actueel te houden. Naast het roeien, zeil, fiets en wandel ik graag.’

Wat is jouw rol binnen de commissie veiligheid?

‘Mijn rol binnen de commissie veiligheid is de link te leggen tussen de binnenvaart en de roeisport. De veiligheid en zichtbaarheid van de roeiers kan wel wat aandacht gebruiken. Ik kan met het oog van de schippers naar de roeiers kijken en andersom, omdat ik beide werelden ken. Bij incidenten tussen roeiers en de binnenvaart word ik gevraagd hiernaar te kijken. We hebben afgelopen jaar een aantal ernstige ongelukken gezien in de ons omringende landen. Dat willen we hier graag voorkomen! Daarmee is ook de link naar Varen Doe Je Samen (varendoejesamen.nl) en de roeisport snel gelegd.’

Waar houdt de commissie zich precies mee bezig?

‘In het kort zou je kunnen zeggen: Het versterken van de kennisinfrastructuur en veiligheidsbewustzijn, door het aanbieden van protocollen, richtlijnen, advies en lessons learned aan de lid-roeiverenigingen op het gebied van veiligheid.’

‘Een mooi voorbeeld is het dragen van opvallende roeikleding tijdens trainingen, de zogenoemde High Visibility (Hi-Vis) kleding. We zijn bezig om daarvoor een richtlijn te maken. Dat gaat echt de veiligheid voor de roeiers en de overige vaarweggebruikers verhogen, niet alleen richting de binnenvaart, maar ook tussen roeiers onderling.’

Een mooi voorbeeld is het dragen van opvallende roeikleding tijdens trainingen, de zogenoemde High Visibility (Hi-Vis) kleding.

Alfred Dijkstra – Adviescommissie Veiligheid KNRB

Waarom moeten verenigingen en roeiers op de hoogte zijn van de vaarregels?

‘Dat lijkt me nogal duidelijk. Als we allemaal weten wat de regels zijn en vooral waarom iets niet mag of juist wel moet, dan verhoogd dit de vaar-veiligheid. Een voorbeeld is het even uitrusten (stilliggen) onder een brug, tijdens een regenbui. Heel begrijpelijk, maar je bent slecht zichtbaar voor de overige scheepvaart. Sportvissers in kleine bootjes maken hier overigens ook nog wel eens een gewoonte van en zijn vaak ook slecht zichtbaar. Ik hoor de schippers hier enorm over klagen. Laten wij als roeiers het goede voorbeeld geven en ons gedragen als goede vaarweggebruiker!’

‘Gelukkig moeten wij als roeiers praktijkexamens afleggen, voordat we het water op mogen. Hierbij doe ik nog wel een oproep naar de roei-coaches en -opleiders. Neem niet alleen het roei-technische deel in de opleiding mee, maar probeer ook het nautische deel, dus geef inzicht in het gebruik van de vaarweg. Waar kan ik stilliggen; waar komt de wind vandaan; waar ben ik goed zichtbaar (kleding en positie in het vaarwater)?’

Wat houdt het project ‘varen doe je samen’ in ?

‘Het doel van het project Varen Doe Je Samen is de veiligheid tussen alle vaarweggebruikers te verhogen. Dit doen zij door vanuit het oogpunt van de verschillende vaarweggebruikers advies en voorlichtingsmateriaal te geven. Helaas is het nog heel hard nodig, omdat we nog steeds zien dat recreanten onvoorbereid op een boot stappen en/of gaan zwemmen.’

Zijn er nog overige aspecten over veiligheid die van belang zijn om te delen?

‘De nautische kennis ontbreekt nog veel bij roeiers. Velen kunnen uitstekend technisch en snel roeien. Tegelijkertijd ben je als roeier ook schipper én dus vaarweggebruiker. We noemen dit ook wel omgevingsbewustzijn. We delen ons trainingsgebied met andere gebruikers. Niet altijd wordt hier voldoende rekening mee gehouden, omdat er onvoldoende aandacht aan wordt besteed tijdens de roeiopleiding.’

‘Vanuit de commissie veiligheid hebben we een toolkit Veilig Roeien voor Verenigingen samengesteld. Deze is onlangs verstuurd. Ik hoop dat de bestuursleden hiermee aan de slag gaan.’

Veilig Roeien
YouTube Kanaal van de KNRB

Interessante video? Abonneer je op ons YouTube kanaal.

Ontdek meer roeiverhalen

Michiel en zijn team bereiden zich voor op de unieke Elfsteden roeimarathon

De Atlantische Oceaan overroeien voor Het Vergeten Kind en Jeugdfonds Sport en Cultuur

25 jaar marathonroeien: avontuur voor iedereen

Op de hoogte blijven van nieuws, roeiverhalen en topsport?
Ontvang de gratis nieuwsbrief!